Doświadczenie jest najlepszym nauczycielemCyceron
 

Strategia

 

Firma ITCore stawia na najwyższą jakość usług, konsekwentnie dążąc do wyznaczonego celu. Charakter współpracy z klientem budowany jest w zgodzie z czterema filarami:

Poznanie - czym byłby powierzony projekt bez właściwego zrozumienia potrzeb klienta? Efektywny klucz do poznania to umiejętność słuchania, szczegółowa analiza podmiotu, jak i obranie optymalnego kierunku działania. Najważniejszym punktem jest nawiązanie partnerskich relacji z klientem, dzięki czemu każda ze stron ma możliwość przedstawienia i argumentacji własnej wizji na każdym etapie projektu. Firma ITCore słucha, doradza i realizuje w myśl zasady "Poznanie otoczenia i sytuacji determinuje zwycięstwo całkowite".

Dzieło - kreować, doprowadzić do zakończenia. Tworzenie dzieła to proces, któremu nadaje się kształt przez cały czas jego realizacji. I dlatego komunikacja z klientem jest tak istotna. ITCore dokłada wszelkich starań, by skuteczna komunikacja prowadziła do systematycznego postępu prac, a w rezultacie do ostatecznego (kompletnego) wykonania zadania. Stawiając na innowacyjność, talent i doświadczenie naszych pracowników rozumiemy, że ważniejszy od dzieła jest efekt jaki ono wywołuje.

Harmonia - etap, w którym dzieło przynosi upragniony spokój klientowi. Od tego momentu nasz klient ma świadomość, że wszystkie usługi działają tak jak tego oczekuje. Firma ITCore wspiera i udziela konsultacji także po zakończonych projektach.

Zysk - dla firmy ITCore liczy się sukces naszych klientów. Owocne rezultaty przedsięwziętych działań są dowodem na to, że dany projekt został zrealizowany z najwyższą dokładnością, a inwestycja przyniosła oczekiwane plony. Sukces Twojej firmy to także nasz sukces.

Dane kontaktowe

 
 
Biuro